ไวรัสตับอักเสบ ซี แตกต่างจากไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี อย่างไร

ขณะนี้มีวัคซีนป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี แต่ยังไม่มีสำหรับโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ เอ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้จากการบริโภคน้ำ เครื่องดื่ม หรืออาหารที่ปนเปื้อนกับอุจจาระที่มีเชื้อ

ขณะนี้ไม่มีการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ เอ อย่างไรก็ตาม ร่างกายมนุษย์สามารถกำจัดเชื้อไวรัสนี้ได้เอง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันต่อไวรัสนี้ได้ต่อไป

ไวรัสตับอักเสบ บี สามารถติดต่อกันผ่านทางเลือด น้ำอสุจิ หรือของเหลวในช่องคลอดจากคนที่มีไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดของบุคคลอื่น ตัวอย่างเช่น สามารถติดเชื้อไวรัสได้ระหว่างการมี
เพศสัมพันธ์แบบไม่มีการป้องกัน หรือไวรัสสามารถแพร่เชื้อไปสู่ทารกระหว่างการคลอดบุตร

ไวรัสชนิดนี้เป็นหนึ่งในโรคที่ระบาดมากที่สุดและสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ง่าย  ประชากร
ส่วนใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี แล้ว จะสามารถกำจัดไวรัสออกได้ด้วยตัวเองและร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัส  แต่ในบางรายอาจจะประสบกับภาวะการติดเชื้อเรื้อรัง  การรักษาทาง
การแพทย์สามารถช่วยชะลอตัวและควบคุมเชื้อไวรัส แต่ร่างกายจะไม่สามารถกำจัดออกไปได้

การฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคไวรัสตับอักเสบ เอ และ บี มีให้บริการอยู่ทั่วแคนาดา  ให้ปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่ให้บริการดูแลด้านสุขภาพของคุณเกี่ยวกับการรับวัคซีน  ผู้ที่อาศัยอยู่ในออนตาริโอส่วนมากสามารถรับการฉีดวัคซีนนี้ได้ฟรี