ทำไมข้อมูลเรื่องไวรัสตับอักเสบ ซี ถึงมีความสำคัญต่อผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดา

ในแคนาดา ร้อยละ 35 ของผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบ ซี พบในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน เพราะเรื่องไวรัสตับอักเสบ ซี ยังไม่ค่อยเป็นที่พูดถึงกันนักในกลุ่มนี้ เมื่อเทียบกับคนแคนาดาทั่วไปคุณเองอาจติดไวรัสและยังไม่รู้ตัว เนื่องจาก

 • มีเพียงไม่กี่คนที่รู้เกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี จากสถิติทั่วโลก 40% ของผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นผลมาจากการปฏิบัติทางการแพทย์ที่
  ไม่ปลอดภัย
  การถ่ายเลือดที่ปนเปื้อน รวมทั้งการใช้เข็มฉีดยารวมถึงอุปกรณ์อื่น ๆ ร่วมกันในหมู่ผู้ใช้สารเสพติด
 • ผู้ย้ายถิ่นฐานเข้าประเทศแคนาดาไม่จำเป็นต้องได้รับการทดสอบไวรัสตับอักเสบ โดยปรกติมีเพียงการทดสอบหาเชื้อซิฟิลิส เอชไอวี และวัณโรค แต่ไม่รวมถึงไวรัส
  ตับอักเสบ เอ บี หรือซี
 • ไวรัสตับอักเสบ ซี มักจะไม่แสดงอาการ คนส่วนใหญ่ที่มีไวรัสตับอักเสบ ซี ไม่พบอาการใด ๆ พวกเขาอาจจะไม่รู้ตัวว่ากำลังป่วยจนกว่าตับถูกทำลายแล้วหรือเป็น
  โรคมะเร็งตับ
 • ผู้ย้ายถิ่นฐานต้องเผชิญกับอุปสรรคในเรื่องบริการด้านสุขภาพ ผู้อพยพเข้ามาใหม่ในออนตาริโอต้องรอถึงสามเดือนก่อนที่จะสามารถรับบริการแผนประกันสุขภาพ
  ออนตาริโอ (OHIP)  จำนวนผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาแคนาดาที่สามารถเข้าถึงระบบการดูแลสุขภาพยังมีน้อยและมักจะเผชิญกับอุปสรรคทางวัฒนธรรมและข้อจำกัดทางภาษาในการเข้าถึงข้อมูลและการขอรับบริการ
 • เรื่องสุขภาพมักจะไม่ใช่เรื่องสำคัญนักสำหรับผู้เพิ่งย้ายถิ่นฐานมาใหม่ในแคนาดา เมื่อเทียบกับเรื่องอื่นหลาย ๆ เรื่องมักจะมีความสำคัญมากกว่าเรื่องสุขภาพเมื่อคนเราเริ่มตั้งรกรากใหม่  ความเครียดเองสามารถส่งผลกระทบต่อการบริโภค การใช้สารเสพติด และสุขภาพโดยรวม นอกจากนั้น อาจใช้เวลาเป็นปี ๆ ในการหาแพทย์ประจำครอบครัว คนจำนวนมากจึงเลือกใช้การบริการด้านสุขภาพเฉพาะในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น

การขอรับการทดสอบและการวินิจฉัยแต่เนิ่น ๆ จะช่วยทำให้มีสุขภาพกายที่ดี
และเกิดความสบายใจ