สถิติที่เกี่ยวกับไวรัสตับอักเสบ ซี ในแคนาดาและทั่วโลก

 • คาดว่ามีประมาณ 170 ล้านคนของประชากรโลกมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย
 • คาดว่า 18.1% ของคนในอียิปต์ (ประมาณ 15 ล้านคน) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี
  อยู่ในร่างกาย
 • 3% ของคนในประเทศจีน (ประมาณ 40 ล้านคน) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย
 • 1.8% ของคนในอินเดีย (ประมาณ 21 ล้านคน) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย
 • 6% ของคนที่อยู่ในปากีสถาน (ประมาณ 10 ล้านคน) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย
 • 3.6% ของคนในฟิลิปปินส์ (ประมาณ 3 ล้านคน) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย
 • 250,000 คนในแคนาดา (0.8%) มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี อยู่ในร่างกาย โดย 110,000 คนอาศัยอยู่ในออนตาริโอ
 • อัตราเฉลี่ยในออนตาริโอ ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี 3,500 คน จาก
  การทดสอบในแต่ละปี
 • ประมาณ 35% ของการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ในแคนาดาอยู่ในกลุ่มผู้ย้ายถิ่นฐาน
 • ประมาณหนึ่งในสามของคนที่มีไวรัสตับอักเสบ ซี ในแคนาดาไม่ทราบว่าพวกเขา
  ติดเชื้อไวรัส
 • เมื่อปีที่แล้ว มีประชากรมากกว่า 280,000 คนย้ายมาอาศัยอยู่อย่างถาวรในประเทศแคนาดา และกว่า 980,000 คนมาอยู่ชั่วคราวเพื่อมาเรียนหรือทำงาน