ฉันจะรับการตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ได้อย่างไร

การเข้ารับการทดสอบเป็นวิธีการเดียวที่จะรู้ว่าคุณมีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี หรือไม่

การตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี มีสองขั้นตอน

การทดสอบครั้งแรก  การตรวจหาเซลล์ต่อต้านไวรัสตับอักเสบ ซี

การเจาะเลือดทดสอบนี้จะหาเซลล์ต่อต้านไวรัสตับอักเสบ ซี ที่ร่างกายสร้างขึ้นในเลือดหลังจากที่ไวรัสเข้าสู่ร่างกาย

หลังจากที่เชื้อไวรัสเข้าสู่ร่างกาย ร่างกายคนเราจะใช้เวลาประมาณหกสัปดาห์ถึงหกเดือนที่จะผลิตเซลล์ต่อต้านไวรัสในปริมาณที่มากพอที่จะแสดงผลในการทดสอบ

บางรายที่สามารถกำจัดเชื้อไวรัสออกได้ด้วยตัวเองหรือผู้ที่ผ่านการรักษาแล้วนั้นจะยังมีเซลล์
ต่อต้านไวรัสปรากฏในเลือด การปรากฏตัวของเซลล์ต่อต้านไวรัสเพียงอย่างเดียวนั้น
ไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะสามารถแพร่เชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ต่อให้กับบุคคลอื่น 
การทดสอบขั้นที่สองนั้นจำเป็นในการตรวจหาเชื้อไวรัสในกระแสเลือด

การทดสอบครั้งที่สอง  การตรวจหาเชื้อไวรัส

การทดสอบนี้เรียกว่า การทดสอบ PCR การตรวจหาปริมาณไวรัส หรือการทดสอบ RNA
การทดสอบนี้ใช้ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ที่ยังอาศัยอยู่ในร่างกาย  ถ้าผลทดสอบเป็นลบหมายความว่าบุคคลนั้นไม่มีเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี ถ้าผลตรวจเป็นบวกแสดงว่าบุคคลนั้นมีไวรัสอาศัยอยู่และสามารถแพร่ไปยังคนอื่น ๆ ได้