ไวรัสตับอักเสบ ซี ติดต่อกันจากเลือดสู่เลือด

ไวรัสตับอักเสบ ซี ติดต่อกันเมื่อเลือดของผู้ที่มีเชื้อไวรัสเข้าสู่กระแสเลือดของบุคคลอื่น 
โดยส่วนใหญ่ผ่านทางบาดแผลบนผิวหนังหรือในเยื่อบุอ่อนของจมูก ปาก หรือทางทวารหนัก 
ไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นไวรัสที่ทนทานและสามารถมีชีวิตอยู่นอกร่างกายมนุษย์ได้นานหลายวัน 
แม้กระทั่งเลือดที่แห้งแล้วยังสามารถส่งผ่านเชื้อไวรัสได้

ไวรัสตับอักเสบ ซี สามารถเข้าสู่ภายในร่างกายของคุณ ได้จาก

  • การปฏิบัติทางการแพทย์ที่ไม่ปลอดภัย เช่น การผ่าตัด การถ่ายเลือด และการฉีดวัคซีน และจากการใช้อุปกรณ์ซ้ำโดยไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ (ไม่สะอาด)
  • การถ่ายเลือดในแคนาดาก่อนปี 1992 มีความเสี่ยงสูงเพราะยังไม่มีการตรวจคัดกรองเลือดหาเชื้อไวรัสจนถึงปีนั้น การถ่ายเลือดมีความเสี่ยงถ้าเลือดนั้นยังไม่ได้ตรวจคัดกรอง ถ้าคุณรับการถ่ายเลือดก่อนที่จะมาแคนาดา คุณอาจรับเลือดที่ไม่ได้ผ่านการคัดกรอง
  • การใช้เข็มฉีดยาและอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกัน ทั้งช่วงจัดเตรียมและขณะเสพยาเสพติด ที่อาจจะมีเลือดเปื้อนติดอยู่ในบางครั้งมีปริมาณน้อยมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า  อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันแม้เพียงครั้งเดียวก็ถือว่ามีความเสี่ยงสูง แท่งแก้ว หลอด หรือธนบัตรที่ใช้ในการสูดดมหรือเสพยาเสพติดก็สามารถเปื้อนเลือดจากรอยแตกบริเวณริมฝีปากหรือสะเก็ดเลือดกำเดาได้
  • อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันในการสัก เจาะ หรือการฝังเข็ม หมึก เข็ม และอุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเป็นพาหะให้เลือดและแพร่ไวรัสตับอักเสบ ซี ต่อกันได้ ถ้าอุปกรณ์ทั้งหลายนั้นไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อก่อนนำกลับมาใช้อีก
  • การใช้หรือยืมของใช้ส่วนตัวร่วมกัน เช่น มีดโกน แปรงสีฟัน หรือกรรไกรตัดเล็บ ซึ่งอาจเปื้อนเลือดก็สามารถแพร่ไวรัสตับอักเสบ ซี ต่อกันได้ รวมไปถึงกรณีของช่างตัดผมตามร้านที่อาจใช้มีดโกนซ้ำโดยไม่ได้ผ่านการฆ่าเชื้อ
  • การติดต่อผ่านทางเลือดขณะมีเพศสัมพันธ์แบบไม่ได้ป้องกัน (ตัวอย่างเช่น ในช่วงมีประจำเดือน การมีเพศสัมพันธ์ที่รุนแรง หรือการมีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก) ก็สามารถแพร่เชื้อไวรัสต่อกันได้
  • ในระหว่างตั้งครรภ์หรือการคลอดบุตร ความเสี่ยงของแพร่เชื้อไวรัสไปยังทารกในระหว่างตั้งครรภ์หรือคลอดบุตรอยู่ในระดับต่ำและไม่พบความเสี่ยงของการแพร่ไวรัสตับอักเสบ ระหว่างการให้นมบุตรถ้าหัวนมคุณแม่ไม่มีบาดแผลหรือมีเลือดออก