โรคไวรัสตับอักเสบ ซี คืออะไร

โรคไวรัสตับอักเสบ ซี เป็นโรคตับที่เกิดจากเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี

ไวรัสตับอักเสบ ซี

มีไวรัสตับอักเสบอยู่หลายสายพันธุ์ที่มีผลต่อตับ ได้แก่ ไวรัสตับอักเสบ เอ บี และซี

เว็บไซต์นี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบ ซี

คุณสามารถรับเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เมื่อเลือดของคนที่มีเชื้อไวรัสนั้นเข้าสู่กระแสเลือดของคุณ  เมื่อตับติดเชื้อแล้วไวรัสจะสร้างความเสียหายแก่ตับซึ่งเป็นอวัยวะที่คนเราต้องการเพื่อการมีสุขภาพที่ดี

ในขณะที่ยังไม่มีวัคซีนสำหรับป้องกันไวรัสตับอักเสบ ซี  มีเพียงไม่กี่คนที่ร่างกายสามารถต่อสู้กับไวรัส (กำจัดออกจากร่างกาย) ได้ด้วยตัวเองภายในหกเดือนแรกของการติดเชื้อ  แต่สำหรับคนส่วนมากหลังจากได้รับเชื้อจะมีอาการเรื้อรังหรือติดเชื้อระยะยาว

ขณะนี้มีการรักษาที่สามารถช่วยกำจัดเชื้อไวรัสออกจากร่างกายได้  เมื่อไวรัสถูกกำจัดออกร่างกายแล้วจะไม่สามารถแพร่เชื้อไปยังผู้อื่นได้  อย่างไรก็ตามคุณสามารถกลับมาติดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ ซี ได้อีก