Tungkol sa atay

Ang atay ay nasa kanang bahagi ng katawan, sa ilalim ng tadyang. Ito ang pinakamalaking organ sa loob ng katawan.

Napakahalaga ang atay dahil sa ito ay:

  • nagsasala ng mga kemikal (halimbawa: gamot) at mga ibang bagay na pumapasok sa katawan
  • tumutulong sa pagtunaw ng pagkain
  • tumutulong sa paggawa ng dugo at mga protina sa katawan

Matatag ang atay laban sa mga sakit, pero ito ay maaaring mapinsala ng maraming bagay tulad ng virus, alak, mga kemikal, gamot at droga.

Mahalagang pangalagaan ang atay … hindi ka mabuhay kung wala ito!