Talahuluganan

Antibody: protinang ginagawa ng katawan upang labanan ang impeksyon ito ay natatagpuan sa dugo.

Asimtomatiko, o walang sintomas (“Asymptomatic”): ang hindi pagpapakita ng sintomas o palatandaan ng sakit

Bakuna (Vaccine): tumutulong sa sistemang panglaban ng katawan (“immune system”) na gumawa ng mga "antibodies" para protektahan ang katawan laban sa sakit

Bakunahan (Immunize): bigyan ng proteksyon laban sa sakit, kadalasan sa pamamagitan ng bakuna (“vaccine”)

Esteril (Sterile): isang bagay na walang mikrobyong (mga bakterya o virus) maaaring sanhi ng sakit

Fibrosis (fibrosis): ang pagkapal at pagkakapilat ng atay na maaaring magresulta sa pinsala sa atay

HIV: ang virus na nagpapahina ng abilidad ng katawan na protektahan ang sarili laban sa sakit. Ang sistemang panglaban ng katawan (“immune system”) ay ang tagapag-protekta ng katawan laban sa sakit. Dahil hindi ito epiktibo laban sa HIV, maaaring atakihin ng HIV ang katawan mula sa loob. Kapag napahina ng matindi ng HIV ang sistemang panlaban, mas madaling magkasakit dahil sa ibang impeksyon. Kung hindi ito makontrol sa pamamagitan ng gamot, darating ang panahon na ikaw ay makakakuha ng sakit na nakamamatay. Sa puntong ito masasabi na ikaw ay may AIDS [Acquired Immune Deficiency Syndrome].

Inisyal na impeksyon (“Acute Infection”): unang bahagi ng impeksyon, kadalasan sa unang anim na buwan

Mga gamot laban sa virus (“Anti-viral medications”): Ang mga gamot laban sa virus ay gumagana sa pamamagitan ng paghihinto ng pagpaparami ng virus. Ito ay naiiba sa pankaraniwang gamot, tulad sa antibiotics, na nakakapagpatay ng mga bakterya pero hindi nakakapagpatay ng mga virus.

Pangmatagalan: tingnan ang ‘talamak’

Pagsusuri (Diagnosis): pagkakakilanlan ng sakit sa pamamagitan ng eksaminasyon o sintomas

Pamamaga (Inflammation): paglaki at pananakit ng bahagi ng katawan dahil sa sakit o lason

Paninilaw (Jaundice): paninilaw ng balat o mga mata na maaaring ang dahilan ay sakit sa atay

Pag-i-esterila (Sterilize): isang paraan para sa pag-alis ng mga mikrobyong maaaring sanhi ng sakit

Sintomas (Symptoms): mga palatandaan na isang tao ay may sakit

Sirosis (Cirrhosis): ang huling bahagi ng sakit sa atay. Ang mga sintomas nito ay ang pagkakapilat (fibrosis) at paninigas ng atay, at ang pagpapalya ng atay.

Talamak: isang pangmatagalang o paulit-ulit na impeksyon o kondisyon