Kumakalat ang Hepatitis C sa paghalo ng dugo ng taong may virus sa dugo ng taong walang virus.

Kumakalat ang Hepatitis C kapag nasalin ang dugo ng taong may virus sa dugo ng ibang tao. Nangyayari ito kapag may sugat ang balat o panloob ng ilong, bibig o tumbong. Matatag ang Hepatitis C virus. Maaari itong mabuhay ng ilang araw sa labas ng katawan. Maaari ring makakuha ng virus sa dugong tuyo.

May iba’t ibang paraan upang magkaroon ng Hepatitis C:    

 • Ang hindi maingat na paggamit ng kagamitang pang-medikal sa operasyon, pagsasalin ng dugo o pagpapabakuna gamit ang mga kagamitang nagamit na (hindi malinis).
 • Ang pagsalin ng dugo bago sa 1990 sa Canada ay maaaring mapanganib dahil sa taong ito nagsimula ang pagsusuri ng dugong pangsalin laban sa mga sakit. Delikado ang pagsalin ng dugong hindi sinusuri. Kung ikaw ay nasalinan ng dugo bago pumunta sa Canada, maaaring hindi nasuri ang dugong naisalin.
 • Ang pinaghihiram-hiram na hiringhilya at kagamitang medikal o pang-droga na ginagamit sa paghanda at pag-iniksyon ng gamot at droga ay maaaring naglalaman ng dugo – minsan sa sobrang konti ay hindi ito nakikita. Kahit isang beses lang humiram ng kagamitan, malaki pa rin ang panganib na makakuha ang Hepatitis C. Ang mga pipang kristal, salapi, istraw ay maaaring naglalaman ng dugong nanggagaling sa labi na may sugat o sa pagdurugo ng ilong.
 • Pakikibahagi ng kagamitang pang-tatoo, pang-acupuncture o pangbutas ng tenga at katawan. Maaaring naglalaman ng dugo na may Hepatitis C ang mga karayom, tinta at mga ibang kagamitan kung ang mga ito ay ginagamit ng ilang beses at hindi na sterlize.
 • Ang pagpapahiram sa personal na gamit, katulad ng pang-ahit, sipilyo, panggupit ng kuko at ibang mga gamit na may dugo ay maaaring makapag-impeksyon ng Hepatitis C. Maaari ring makakuha ng Hepatitis C sa mga barberya kung saan ginagamit ng ilang beses at hindi nililinis ang mga pang-ahit.
   
 • Maaaring makahawa ng Hepatitis C sa pamamagitan ng hindi protektadong pagtatalik (kung saan may dugong nanggagaling sa regla, sa butas ng puwet o sa magaslaw na pagtatalik)
   
 • Sa pagbubuntis o panganganak. May maliit na tsansang mahawaan ng ina ng kanyang sanggol habang ito ay buntis o sa panganganak. Hindi sanhi ng pagkahawa ang pagpapasuso kung walang hiwa o hindi dumudugo ang utong.