Magpa-eksamen.

Ang pagpapa-eksamen ang tanging paraan upang malaman kung ikaw ay may Hepatitis C.

Kinakailangan ng dalawang eksaminasyon upang malaman kung ikaw ay may Hepatitic C.

Ang unang eksaminasyon: eksaminasyon ng Hepatitis C anti-body

Ang unang eksaminasyon ay naghahanap ng mga antibodies, mga ginagawa ng katawan pagkatapos mahawa sa virus.

Sa pagitan ng anim na linggo hanggang anim na buwan pagkatapos mahawaan ng Hepatitis C, maaaring magkaroon ng sapat na bilang ng antibodies ang katawaan para makita ito sa dugo.

Kahit na ang mga taong kusang napuksa ang virus o matagumpay sa paggamot ay hindi mawawala ang antibodies sa dugo. Ang pagkakaroon ng antibodies ay hindi indikasyon na nakakahawa ang isang tao. Kinakailangan ng ikalawang test o eksaminasyon para malaman kung may virus sa dugo ng tao.

Ang ikalawang eksaminasyon: eksaminasyon ng virus

Ang ikalawang eksaminasyon (tinatawag na ‘PCR test’, ‘viral load test’ o ‘RNA test’) ay naghahanap ng aktibong impeksyon ng Hepatitis C. Ang negatibong resulta ay  pahiwatig na walang Hepatitis C ang tao. Ang positibong resulta ay pahiwatig na mayroong Hepatitis C ang tao at maaaring makahawa siya ng ibang tao.