Mga Yugto ng Impeksyon ng Hepatitis C

Unang Yugto:  Nagsisimulang impeksyon (Acute Infection) (Ang unang anim na buwan)

Kapag ang hepatitis C ay pumasok sa agos ng dugo, ito ay dinadala sa atay. Pagdating dito, pipinsalain ng virus ang atay. Mga 20% ng mga tao ay gumagaling ng mag-isa kahit walang gamot sa loob ng ilang buwan.

Ikalawang Yugto: Impeksyong pangmatagalan o talamak (Chronic Infection)

Sa mga 80% ng mga taong may impeksyon, ang virus ay mananatili sa katawan sa pangmatagalan o talamak.  

Ikatlong Yugto: Pamamaga ng Atay at Fibrosis

Sa yugtong ito, nagpaparami ang virus sa pamamagitan ng pagpinsala ng mga selula (cells) ng atay. Ang pinsalang dulot nito ay magreresulta sa pamamaga ng atay. Sa paglipas ng panahon, ang pinsalang dulot ng virus ay magreresulta sa pagpepeklat (scarring) ng atay. Ito ay tinatawag na “fibrosis”. Matagal magpakita ang epekto ng virus, kadalasan higit sa 20-30 taon. Samantala, ang taong may impeksyon ay hindi nakararanas ng mga sintomas kahit na may virus siya sa katawan.

Ikaapat na Yugto: Sirosis (Cirrhosis)

Sa loob ng 20-30 taon na may impeksyon ng hep C, isa sa bawat limang taong may Hep C ay nagkakaroon ng paninigas at pagpepeklat ng atay. Ito ay tinatawag na sirosis. Sa ilang mga taong may impeksyon, ang atay ay gumagana ng normal at hindi nagpapakita ng sintoma. Sa ibang mga tao, ang normal na paggana ng atay ay maaapektukan ng sirosis Sa puntong ito, ang kalat na pagpepeklat ay nagpapaliit at panghihina ng atay. Sa puntong ito, maaaring kailanganin ng taong may matinding sirosis ang transplant ng atay. Mga 5-10% ng mga taong may sirosis ay nagkakaroon ng kanser sa atay.