Ang Paggamot ng Hep C

Maaaring pagalingin nang paggamot ang Hep C.

Ang Mga Layunin sa paggamot ng Hepatitis C:

 • Alisin ang virus sa loob ng katawan
 • Iwasan ang malaking pinsala sa atay
 • Mapabuti ang kalidad ng buhay
 • Pigilan ang pagkalat ng Hepatitis C sa ibang tao

Kapag ang paggamot ay matagumpay, ang virus ay tuluyang naaalis sa katawan at hindi na ito maipapasa sa ibang tao.

 

Mga Gamot

Walang epekto laban sa mga virus ang mga ordinaryong gamot tulad ng “antibiotics”subalit maaaring malabanan ang mga ito sa pamamagitan ng mga “antiviral medications” o gamot na lumalaban sa mga virus.

Ang istandard na paggamot para sa Hepatitis C ay binubuo ng kumbinasiyon ng mga gamot.  Ang mga pamantayang gamot tulad ng peg-interferon at rivabirin kung minsan ay ginagamit kasabay ng mga masbagong gamot tulad ng sofosbuvir o simeprevir.  Ang ibang mga bagong gamot naman tulad ng Harvoni o ang pinagsamang sofosbuvir at simeprevir ay ginagamit na walang kasabay na peg-interferon. Ang Holkira Pak ay isa pang gamot na kung minsan ay ginagamit kasabay ng rivabirin.  Ang mga bagong gamot na nabanggit ay tinatawag na mga “direct-acting antivirals” sapagkat pinupuksa nila ang virus sa pamamagitan ng pagsupil sa kakayahan nitong magparami sa loob ng katawan.

Sa pamamagitan ng mga panibagong gamot, and paggamot ng Hepatits C ngyun ay nasa tatlong (3) buwan ngunit depende sa  kaso ay maaaring umabot ng hanggang sa anim (6) na buwan.

Maaaring magdulot ng maraming “side effects” ang ilan sa mga gamot sa Hepatitis C tulad ng peg-interferon o rivabirin subalit kaya naman itong harapin at malagpasan.  Maskaunti at masmalumanay naman ang mga “side effects”  mula sa mga panibagong gamot. 

Ilan sa mga bagong gamot na ito ay matatagpuan sa mga “formularies” ng probinsya.  Ang “formulary” ay ang listahan ng mga gamot na sakop ng drug benefit program sa isang probinsya o lugar.  Upang makuha ang mga bagong gamot na ito, kinakailangang maging pasok ang pasyente sa mga “criteria” o katangiang hinahanap katulad ng degree ng pinsala sa atay o kaya’y pagkakaroon ng isang uri ng Hep C virus. Karamihan sa mga bagong gamot ay mga “direct-acting antivirals”. Ang ilan sa kanila ay nakikitang papalit sa peg-interferon at rivabirin.

 

Paghahanda sa Pagpapagamot

May ilang mga bagay na maaaring makaapekto sa pagtatagumpay nang paggamot:

 • ang strain ng hepatitis C
 • ang degree ng pagkasira ng atay
 • ang dami ng virus sa loob ng katawan
 • ang kakayahang gamitin sa oras at nang walang mintis ang mga gamot
 • ang timbang ng katawan
 • ang pag-inom ng alak
 • ang suporta ng pamilya at mga kaibigan

Napakahalagang magplano kasama ang iyong duktor o healthcare worker, mga kaibigan at pamilya bago simulan ang pagpapagamot. Ang pasyente ay susuriin ng duktor bago magsimula ang gamutan, habang sya ay sumasailalim ng gamutan at maging tatlo o anim na buwan matapos ang gamutan. Susubaybayan nila ang kalusugan ng atay ng pasyente at maging ang dami ng virus sa katawan. Kapag malaki ang pinsalang mayroon sa atay maaaring ipagpatuloy pa ng duktor ang pag-momonitor kahit na magaling na ang pasyente upang macheck kung siya ay magkakaroon ng kanser sa atay.

Dapat ding isaalang-alang ang “side-effect” ng gamot, ang pagpapahinga sa trabaho, ang iba pang mga isyung pangkalusugang kailangang harapin at ang gagastusin sa pagpapagamot.

Malaking gastusin ang paggamot ng Hepatitis C at isa itong bagay na maaaring maging hadlang sa pagpapagamot ng iba.  May ilang mga programang maaaring makatulong upang mabawasan ang gastusin.  Sinasagot na ng karamihan sa mga probinsya ngayun ang magagastos para sa mga bagong gamot. Maaaring magpatulong sa isang “healthcare worker” upang maintindihan ang treatment coverage sa kanilang lugar o di kaya’y upang makahanap ng mga programang tutulong sa gastos pinansyal (financial aid).

Maaaring makatulong ang pamilya at mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-alaga sa pangangatawan at pag-alalay sa pag-iisip ng pasyente. Ang desisyon upang simulan ang paggamot ay isang bagay na ginagawa ng pasyente sa tulong ng kaniyang duktor at ng mga taong sumusuporta sa kaniya.

Mahalagang tandaan na hindi nakakapagbigay ng panghabambuhay na proteksiyon laban sa virus ang paggamot.  Maaaring mahawa ulit ng Hepatitis C ang isang taong gumaling na mula dito.

Kayang isalba ng paggamot ang iyong atay, maging ang iyong buhay.