Ano ang Hepatitis C?

Ito ay isang uri ng sakit sa atay na sanhi ng Hepatitis C virus.

Mayroong tatlong uri ng hepatitis virus na nakakaapekto sa atay: Hepatitis A, B at C. Ang website na ito ay tungkol sa Hepatitis C.

Maaaring magkaroon ng Hepatitis C ang isang tao kapag nasalinan ng dugong may Hepatitis C ang isang taong wala nito. Kinakailangan ang atay para mapanatili ng kalusugan at maaari itong mapinsala ng Hepatitis C.

Walang bakuna laban sa Hepatitis C. Datapwat mayroong mga taong kusang gumagaling mga anim na buwan pagkatapos magkaroon ng impeksyon; ang karamihan ay nagkakaroon ng impeksyong pangmatagalan o talamak.

Mayroong gamot na pinupuksa ang virus sa katawan. Kapag naalis na ang virus, hindi na nakakahawa ang isang tao sa iba. Maaaring mahawa ulit ang isang tao pagkatapos magamot ang kanyang Hepatitis C.