ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN THÔNG TIN VỀ BỆNH VIÊM GAN C TÔI PHẢI LÀM SAO?

Xin hãy gọi vào số điện thoại của cơ quan Sức Khỏe Cộng Đồng Toronto (Toronto Public Health).

Các tư vấn viên có thể nói tiếng Hindi, Punjabi, Urdu, Tagalog, tiếng Quan Thoại, tiếng Phổ Thông và nhiều thứ tiếng khác. Đôi khi bạn sẽ được chỉ định một giờ cụ thể nào đó để được nói chuyện với tư vấn viên bằng ngôn ngữ mà bạn muốn.

Việc tư vấn hoàn toàn miễn phí và các thông tin về bạn sẽ không bị tiết lộ. Ngoài viêm gan, các tư vấn viên cũng có thể tư vấn cho bạn về HIV, sức khỏe tình dục, và giới thiệu bạn đến các trung tâm y tế để làm xét nghiệm.

Số điện thoại miễn phí ở Ontario: 1-800-668-2437

Giờ làm việc:

Thứ Hai đến Thứ Sáu: 10:00 sáng đến 10:30 tối.

Thứ Bảy, Chủ Nhật: 11:00 sáng đến 3:00 chiều.

Nếu bạn hiện đang sống ở các tỉnh bang khác, xin hãy liên hệ với các trung tâm hỗ trợ định cư tại địa phương hoặc chuyên viên y tế của bạn.